Discussion:
有關於"朝陽科大"的鬼故事嗎?...應該很多ㄅ@@"
(时间太久无法回复)
¿ðšÓªºÅܜեb­µ¶¥
2005-03-15 14:52:49 UTC
Permalink
Raw Message
有誰知道關於"朝陽科技大學"
的鬼話ㄇ?

='=應該是....不少ㄅ

請熱心的板有提供提供

我是有聽過女宿11樓的事情

還有某個電梯鏡子因為有異樣過<現在被封印的事情
--

走在雨中的街道上 聽著雨聲
 我靜靜的數著它的節拍 滴答 -- 滴答 -- 滴答 --
  隨著它的律動起舞  ▁▂▃▄▅▆▇ 像是來到中古世紀巴黎的宮殿裡
 那樣的無居無束 奢糜的生活著 頓時△ 音樂停了.....
 豪華亮麗的宮殿 霎時成為擁擠擾人的都市
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已BLOG http://www.wretch.cc/blog 安西教練 我想寫日記 嗚嗚o志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天 210.60.28.236海
¿ðšÓªºÅܜեb­µ¶¥
2005-03-16 02:54:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ¿ðšÓªºÅܜեb­µ¶¥
有誰知道關於"朝陽科技大學"
的鬼話ㄇ?
='=應該是....不少ㄅ
請熱心的板有提供提供
我是有聽過女宿11樓的事情
還有某個電梯鏡子因為有異樣過<現在被封印的事情
你說的是G棟大樓的那兩座電梯嗎?
還有學弟從勞教小組長那裡聽來說G棟有人跳樓...- -"(說是小組長大三發生的..
那年我都到那上課怎麼都沒聽說過。)
然後還說七樓還是八樓那裡有燒金紙的金紙桶是為了紀念那同學..(.....)
還有那兩座電梯做了道木板隔開鏡子說是有人晚上坐電梯進去看到鏡子裡有很多人,
結果電梯只有她一個.....(我大一來的時候那棟大樓是還沒隔..)
其實應該是電梯太老舊為了限制人數所作的措施,G棟那三台電梯都阿達阿達的
人很少也會逼逼叫說超重 ....常在那上課的都應該知道吧。
其實以前一宿曾經"掉"下來過....所幸當時電梯所在樓層不高,裡面的人都沒事情.
朝陽說真的沒什好講的...這學校太新了,幾乎目前聽學弟講的
女宿11樓其中一間五人房聽說友人跳過樓
--

走在雨中的街道上 聽著雨聲
 我靜靜的數著它的節拍 滴答 -- 滴答 -- 滴答 --
  隨著它的律動起舞  ▁▂▃▄▅▆▇ 像是來到中古世紀巴黎的宮殿裡
 那樣的無居無束 奢糜的生活著 頓時△ 音樂停了.....
 豪華亮麗的宮殿 霎時成為擁擠擾人的都市
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已BLOG http://www.wretch.cc/blog 安西教練 我想寫日記 嗚嗚o志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天 210.60.28.236海
Loading...